เด็กวิทย์ไม่คิดคอรัปชั่น พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 04:15 น.

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลคอรัปชั่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลคอรัปชั่นสำหรับนักศึกษา  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2558 ณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.......

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลคอรัปชั่นสำหรับนักศึกษา  
โดยมีรุ่นพี่สโมสรนักศึกษาทั้ง 7 คณะ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประพฤติดีและถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยและประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการคอรัปชั่น
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2558 ณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่    
อาจารย์วาทิตต์  ดุริยอังกูร
ผู้ควบคุมกิจกรรมครั้งนี้ได้แก่
อาจารย์สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ และ นายนพดล  เมืองนก นักวิชาการศึกษา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:37 น.