คณะวิทย์ฯ กิจกรรมพัฒนา "ผลิตซอสปรุงรสใส่อาหารจากน้ำตาลโตนดเพชรบุรี" พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 10 เมษายน 2019 เวลา 09:04 น.

ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์วรรณา วัฒนา และนายนพดล  เมืองนก  จัดกิจกรรม "ผลิตซอสปรุงรสใส่อาหารจากน้ำตาลโตนดเพชรบุรี" วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ  โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการผลิตน้ำซอสปรุงรสอาหารจากน้ำตาลโตนดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และ สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ จำนวน 50 คน เป็นผู้สร้างสรรค์เมนูจากซอสปรุงรสใส่อาหารจากน้ำตาลโตนดดังนี้

1 ซอสบาร์บีคิวจากน้ำตาลโตนดแทนน้ำผึ้ง ใช้ประกอบอาหาร ผัด ย่าง หรือทอด

2 ซอสตาลโตนดขิงอ่อน ใช้ประกอบอาหาร ผัด ย่าง หรือทอด

3 แกงกระหรี่ไก่ทอดลูกตาล โดยเพิ่มน้ำตาลโตนดและเนื้อลูกตาล ทำให้อาหารมีเนื้อสัมผัสที่มากขึ้น

จากกิจกรรมนักศึกษาได้เรียนรู้และต่อยอดประโยชน์ของตาลโตนดและลงมือปฏิบัติจริงกับอาหารชนิดต่างๆ ทำให้สำนึกและเห็นคุณค่าและช่วยอนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมน้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรีสู่รุ่นลูกหลานต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 06:22 น.