เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 เวลา 03:51 น.

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562  เริ่มเปิดคูหาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ห้องสโมสรนักศึกษาของคณะ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลังจากปิดหีบเลือกตั้ง ได้ทำการนับคะแนน เพื่อหาผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 จำนวน 1 คน ผู้ที่คะแนนสูงสุดได้แก่ นายฐาปกรณ์  เสือผู้ สาขาวิชาชีววิทยา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ 169 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 204 คน ดังนี้

 

เบอร์ 1 นายฐาปกรณ์  เสือผู้ 

ได้ 169 คะแนน

บัตรเสีย

7 บัตร

ไม่ลงคะแนน

28 บัตร

รวมผู้มาใช้สิทธิ์

204 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 01:59 น.