คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนเข้าพรรษา 2562 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2019 เวลา 04:45 น.

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์วรรณา  วัฒนา ผู้ช่วยคณบดี และนายนพดล  เมืองนก นักวิชาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของประเพณีทางพุทธศาสนา  และเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม  2562 เวลา 13.00 น. โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการตกแต่งต้นเทียน โดยสโมสรนักศึกษา เพื่อร่วมประกวดต้นเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลชมเชย  หลังจากนั้นได้นำต้นเทียนไปถวาย ณ วัดลาดโพธิ์  อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในพุทธศาสนกิจต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2019 เวลา 05:03 น.