คณะวิทยาศาสตร์ จัดแข่งขันนักศึกษาต้นแบบ 62 พิมพ์
เขียนโดย Master   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 เวลา 06:53 น.

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์วรรณา วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการตลาด  และนายนพดล เมืองนก นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562  ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเพื่อคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบในการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการประกวดในครั้งนี้

-รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ B.02 มอส นาย พงศ์อมร บุญแรม MATHEMATICS

-รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ G.06 จอย นางสาว ศิริรัตน์ สีหานาถ APPLIAD FOOD AND NUTRITION

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ B.01 กร นาย วรยล ทองภูเบศร์ MATHEMATICS

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ G.01 น้ำ นางสาว ฮุนเซมี ชัยสิน MATHEMATICS

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ B.07 อะตอม นาย วงศกร ป้านจันทร์ CHEMISTRY

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ G.02 ลูกปัด นางสาว เบญจมาศ จงอนุรักษ์ MATHEMATICS

-POPULAR VOTE ได้แก่ B.06 ฟิวส์ นาย วรายุส บุตรเคียง APPLIAD FOOD AND NUTRITION

-ขวัญใจ SCI-T by สโมสร (ผู้สนับสนุนรางวัล นายจิระพงค์ มลิงาม นายกคณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561) ได้แก่  B.02 มอส นาย พงศ์อมร บุญแรม  MATHEMATICS

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 เวลา 07:33 น.