คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2016 เวลา 04:17 น.

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ช่วงเช้า กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตและอาชีพให้พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานใน ศตวรรษที่21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย KiKi emoticon สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่5 จำนวนทั้งหมด77คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ KiKi emoticon วิทยากรโดยศิษย์เก่าที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว จำนวน4ท่าน ได้แก่ พรชนิตา เชื้อทอง โรงเรียนทับสะแกวิทยา น.ส.นฤชา สายหมี  โรงเรียนน้ำพุ (ราชบุรี)  นายพิศุทธิ์ แย้มบุตร และ น.ส.พรรณทิมา พันธุ์ทอง จากโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา  ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสัมมนาระหว่างภาค นักศึกษาฝึกสอน แบ่งกลุ่มเข้าสัมมนาตามอาจารย์นิเทศก์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มกราคม 2016 เวลา 04:25 น.