ศึกษาดูงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2560” พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 04:38 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมนำอาจารย์-เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2560  (Thailand Research Expo 2017)

ในวันที่ 23  สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อให้บุคลากรได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 06:19 น.