สาขาเชฟ ผลิตน้ำพริกแกง PBRU CHEF พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 06:04 น.

อาจารย์อารี น้อยสำราญ อาจารย์สรญา ธิมาชัย และ อาจารย์โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เชฟ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้คิดค้นสูตรน้ำพริกแกง ภายใต้ชื่อ “PBRU CHEF” นำเสนอกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยพริกแกงที่ทางสาขาวิชาได้จัดทำขึ้นมีทั้งหมด 5 ชนิด ประกอบด้วย  พริกแกงเผ็ด  พริกแกงเขียวหวาน พริกแกงคั่ว พริกแกงส้ม และพริกแกงห่อหมก และในโอกาสนี้ทางสาขาได้นำอาหารซึ่งมีส่วนประกอบจากพริกแกงดังกล่าว จัดเป็น Set Block มาให้คณะผู้บริหารได้รับประทานด้วย เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงสูตร ก่อนนำไปวางขายตามร้านต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  ครั้งนี้ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และยังสามารถนำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งนำมาต่อยอดใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 06:16 น.