สาขาวิชาเชฟ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกลีลาวดี) จากใบตาล ทรงปลูก พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 20 กันยายน 2017 เวลา 05:30 น.

อาจารย์ณปภา  หอมหวล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   พร้อมด้วยอาจารย์ศจีมาศ  นันตสุคนธ์  อาจารย์อารี  น้อยสำราญ  อาจารย์โสมรัศมิ์  กล่ำกล่อมจิตต์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำดอกไม้จันทน์ (ดอกลีลาวดี) ที่ประดิษฐ์จากใบตาลทรงปลูกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเป็นปฐมฤกษ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปมอบให้แก่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ดอกลีลาวดีจากใบตาลเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 กันยายน 2017 เวลา 05:50 น.