สาขาวิชาเชฟ นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่นายกสภามหาวิทยาลัย พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 08:51 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560  สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร (เชฟ) โดยการนำของอาจารย์ณปภา  หอมหวล  ประธานสาขาวิชา  อาจารย์อารี  น้อยสำราญ  อาจารย์สรญา  ธิมาชัย

และอาจารย์โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร  ได้นำผลิตภัณฑ์ น้ำพริกแกง PBRU CHEF  ที่พัฒนาสูตรน้ำพริกแกงสำเร็จรูปชนิดต่างๆ  และขนมหม้อแกงเมืองเพชรพร้อมรับประทาน ที่ประยุกต์ใช้วัตถุดิบข้าวจาก ไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนผสม เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญในการเรียนการสอนและผลิตเพื่อการพานิชย์  นำเสนอแก่พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์  ครั้งนี้ทางสาขาวิชาโดย อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์ และนักศึกษา ร่วมกันจัดทำอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประทาน

ครั้งนี้ยังได้นำ นักศึกษาสาขาวิชาอาหารฯ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน แข่งขัน Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2017 ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  โดยนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์เข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล 4 คนโดยมีเชฟเสาวกิจ ปรีเปรม และเชฟธิติ เหมภัทนกนก เป็นผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันทำอาหารประเภทเบอร์เกอร์ และ ประเภทอาหารริมทาง (The Best of Innovation Cuisine : Burger innovation & World Street food) โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลคือ 1. นายณัฐพล แจ้งเรือง  ได้เหรียญเงิน  2.นางสาวสุกานดา ขุนติ   ได้เหรียญทองแดง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 09:25 น.