ชีววิทยาจัดโครงการนำร่อง การเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม (PBRU Biology Marine Aquarium Pilot Project) พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 03:14 น.

โครงการนำร่อง การเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามในตู้กระจก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Biology Marine Aquarium Pilot Project) สาขาวิชาชีววิทยา ริเริ่มการเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามในตู้กระจก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดูแลของอาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ ประธานสาชาวิชาชีววิทยา และอาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา โดยทำการเลี้ยงในตู้กระจกขนาด 36 x 18 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ มีการให้แสงไฟเลียนแบบธรรมชาติ และมีการปลูกสาหร่ายทะเลเพื่อจำลองระบบนิเวศ โดยมีสัตว์ทะเลต่างๆ ได้แก่ ปลาการ์ตูน ปลาเบลนนี่ ปลาอมไข่ ดอกไม้ทะเล กุ้งทะเล ปลิงทะเล เม่นทะเล ดาวทะเล โดยทางสาขาวิชาชีววิทยามีโครงการที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายชีววิทยาทางทะเลให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 03:19 น.