นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 04:02 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 คน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรับฟังโอวาท ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Exploration Camp) ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในระหว่างวันที่ 3–17 ธันวาคม 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศรวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และที่สำคัญให้นำความรู้จากการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดระโยชน์กับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศไต้หวัน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย นางสาวชฎาพร อดทน สาขาวิชาชีววิทยา นางสาวจันทมณี โพธิ์ไทรย์ สาขาวิชาเคมี นายวิภูสิต ตู้ประดับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวรวุฒิ ช่วยประดิษฐ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์