กิจกรรมบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 04:50 น.

เมื่อวันพุธที่  31 มกราคม  2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตราบัณฑิตทั้ง 4 สาขา  ประกอบด้วยสาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  392 คน ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมฐานจำนวน  6 ฐาน ซึ่งแบ่งเป็นฐานทางด้านเคมี  ชีววิทยา  และฟิสิกส์ สาขาละ 2 ฐาน และฐานนันทนาการ โดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 04:55 น.