การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ให้กับอาจารย์กลุ่มมหาวิทยาลัย NCMAP 2018 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาดาราศาสตร์ในยุคมหาวิทยาลัย 4.0” พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:45 น.

สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับ เครือข่ายดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ให้กับอาจารย์กลุ่มมหาวิทยาลัย NCMAP 2018 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาดาราศาสตร์ในยุคมหาวิทยาลัย 4.0”  ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธุ์  2561 ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เข้าร่วมในการฟังบรรยายในหัวข้อ  ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  การสถาปนาระบบเวลาและปฏิทิน  มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ โดยแบ่งเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า 5 เรื่อง และแบบโปสเตอร์อีก 4 เรื่อง อีกทั้งยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์สเปกตรัมของวัตถุท้องฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานวิจัยต่อไปในอนาคต  โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:03 น.