นักศึกษาเชฟ คว้าเหรียญรางวัล การแข่งขันการทำอาหารและบรรจุภัณฑ์ ระดับนานาชาติ พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 04:41 น.

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อ.ณปภา  หอมหวล  อ.ศจีมาศ  นันตสุคนธ์  อ.อารี น้อยสำราญ และนายทศพร  ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารให้กับนักศึกษา

จนเกิดทักษะ ความชำนาญ และได้ส่งนักศึกษาไปแสดงความสามารถโดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ (International Culinary Competition) ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันวันที่ 11 กุมภาพันธ์2562  และประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา แข่งขันวันที่ 12 กุมภาพันธ์2562  สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถข้าแข่งขัน และมีผลการแข่งขันดังนี้

 

 

-     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ นายนริศ อรุณพงษ์

-     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ นายเฉลิมพล อยู่แย้ม

-     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันอาหารเอเชียร่วมสมัย ได้แก่ นายนริศ อรุณพงษ์

-     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทำอาหารเอเชียร่วมสมัย ได้แก่ นายจิรภัทร ไชยปัญญา

-     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม 3 คนการแข่งขันทำอาหารตะวันตกผสมผสานอาหารตะวันออก ได้แก่  นางสาวสรารัตน์ วินโยธิน  นายสมภพ ฉิมรวย  นายกิตติพงษ์ สุขพร้อม

-     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทำซูชิ ได้แก่ นายวรวิทย์ พงศ์เลิศวุฒิ

-     รางวัลชมเชยการแข่งขันอาหารไทยชาววัง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ สุขพร้อม

จากการนำนักศึกษา เข้าแข่งขันครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ นำข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาดมาปรับปรุง พัฒนาความรู้ ความสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน และใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 06:34 น.