บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเปิดป้ายถนน พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 03:51 น.

คณบดี บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้านถนน “พระครูปั่นวัฑฒโน” ( Phrakrupan Wattano Road) เป็นถนนแยกจากถนนราชภัฏวิถี เริ่มจากบริเวณด้านข้างอาคารเพชรน้ำหนึ่งกับอาคารแพทย์แผนไทย ไปทางทิศเหนือ ผ่านบ้านพักอาจารย์ หอพักนักศึกษา

 

อ้อมผ่านด้านหลังคณะพยาบาลศาสตร์ผ่านหลังอาคารราชพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสิ้นสุดที่ประตู 2 ถนนสายนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ พระครูปั่น วัฑฒโน (วัฒโน) เจ้าอาวาสวัดเพรียง (พศ.2479-2522) ผู้มีส่วนร่วมในการจัดหาที่ดินคนสำคัญในการย้ายสถานศึกษาจากชาวบ้านบ้านเพรียง ชาวบ้านบ่อพราหมณ์ ชาวบ้านบ่อมอญ ที่ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน

ครั้งนี้มี ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อถนน โดยมีท่าน พระปลัดสนธยา มะหัพพะโล หลวงพ่อวัดเพรียง เป็นผู้เปิดแพรคลุมป้ายถนน   “พระครูปั่นวัฑฒโน” เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สัญจรสืบไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 04:06 น.