คณะวิทย์ฯ จัดอบรมยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ2 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2019 เวลา 09:33 น.

เมื่อวันที่10 กรกฎาคม ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 2

ณ โรงเรียนอาหารนานาชาติ มหาวิยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดย มีอาจารย์ ธนิดา​ ชาญชัย ประธานสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับอาจารย์​ ศิษย์เก่า​ และบุคคลทั่วไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ประมาณ 25 คน ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมระดับ 1 มีใบประกาศวุฒิบัตรมาแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้ารับการอบรมได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2019 เวลา 09:41 น.