โครงการเพิ่มศักยภาพครู พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 เวลา 05:49 น.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 คุณครูสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่นี่


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 เวลา 06:03 น.