อาจารย์ และนักศึกษาสาขาเชฟ ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหารงาน “หอมกลิ่นดอกเกลือ” อ.บ้านแหลม พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2019 เวลา 03:24 น.

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพการทำนาเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี โดยจัดกิจกรรม งานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทร “หอมกลิ่นดอกเกลือ”เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลคุณภาพ  ประชาสัมพันธ์ความรู้  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเกษตรกรชาวนาเกลือในกลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยมี อาจารย์ณปภา หอมหวล  อาจารย์อารี  น้อยสำราญ  อาจารย์สจีมาศ  นันตสุคนธ์ และ นางสาวพิมพิไลยาเพ็ชร  นายณัฐวุฒิน์  อุดมศิลป์ นักศึกษาเข้าร่วมการสาธิตการทำอาหาร  โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:49 น.