วันนักประดิษฐ์ 2563 THAILAND INVENTORS’DAY 2020 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:28 น.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 ท่านได้ เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน”  THAILAND INVENTORS’DAY 2020  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา

ดำเนินการโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:38 น.