การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 07:34 น.

ประกาศอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2018 เวลา 09:35 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready