<
>
     

รวมกิจกรรมของนักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

=>วิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน 12 มิ.ย. 56
=>ปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2556
3 มิ.ย.56
=>PDCA กับการประกันคุณภาพการศึกษา 30 ม.ค.56
=>ประกวดบอร์ดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ของอาเซียน 23 และ 30 ม.ค 56
=>เพาะเมล็ดพันธ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ ดูแลวันสมเด็จย่า
=>กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 30ก.ค.-1 ส.ค. 55
=>วันลูกวิทย์ 7 ก.ค.55
=>พิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา 21 มิ.ย.55
=>ปฐมนิเทศนักศึกษา 13 มิ.ย. 2555
=> รางวัลเชิดชูเกรียติงานวันราชภัฏ 14 ก.พ. 2555
=> สร้างฝายที่แก่งกระจาน 27 ม.ค. 2555
=>อบรมคุณธรรมจริยธรรม 21 ธ.ค.2554

HOT Image Slider

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ

ข่าวงานราชการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready