ฝ่ายกิจการนักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พิมพ์
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 เวลา 08:02 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน ด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษาจำนวน 20 คน โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาตร์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น หลังจากนั้น อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา พร้อมพาชมสถานที่ทำงานของสโมสรนักศึกษา