คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการวิทยาศาสตร์คุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา พิมพ์
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 เวลา 02:31 น.

อาจารย์วรรณา  วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายนพดล  เมืองนก นักวิชาการดูแลกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์คุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ให้กับนักศึกษาของคณะ โดยการลงพื้นที่ทาสีรั่ว

โรงเรียนที่กำลังเสื่อมสภาพและทรุดโทรม เพื่อสร้างความสวยงามและความสะอาดของโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในที่ทำให้ครูและนักเรียนมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น ณ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 เวลา 03:06 น.