ข่าวงานวิจัยคณะ
นักศึกษาสาขาวิชา วิทย์-เทคโน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 06:36 น.

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี (รองชนะเลิศอันดับ 2) ภาคโปสเตอร์ กลุ่มพืชศาสตร์ และรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:09 น.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำบุคลากร และนักศึกษา จำนวน 80 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 เวลา 05:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ม.มหิดล PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 เวลา 08:31 น.

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 เวลา 05:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:28 น.

เรียนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่าน

ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่เกิน 30,000 บาท) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่านใดที่สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์งานวิจัยของคณะฯ http://sci.pbru.ac.th/
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอแสดงความนับถือ

สุคนธา สุคนธ์ธารา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:44 น.
 
แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:06 น.

เรียน อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิจัยขอแนบเอกสารการขอนุมัติ และรายละเอียดการจัดทำเล่มรายงาน
เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ต่อไป
สามารถdownload การขอนุมัติโครงการปี 2560 (ต้นฉบับ)ได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:18 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 5

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready