ข่าวงานวิจัยคณะ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ รุ่นที่ 1 269
2 แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 349
3 ขอแสดงความยินดี 432
4 คณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 447
5 คณาจารย์คณะวิทย์ นำเสนองานวิจัยนานาชาติ 617
6 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลนักวิจัย 651
7 ผศ.สุนันทศักดิ์ นำเสนอผลงานวิจัย ด้านพลังงาน 537
8 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมนานาชาติ 535
9 ผลงานวิจัยในปี2558 273
10 ผลงานวิจัยในปี2557 1553
11 หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ ปีงบ 2557 920
12 ทุนการวิจัยจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 1362
13 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฯ 1125
14 นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2556 3440
15 ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ 1621
16 การประชุมและสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ 1636
17 นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2555 3187
18 ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ 8933
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready