ข่าวงานวิจัยคณะ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลงานวิจัยในปี255860-61 589
2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัย ณ เมือง Kiryu ประเทศ ญี่ปุ่น 669
3 สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัย ESPRel 855
4 นักศึกษาสาขาวิชา วิทย์-เทคโน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี 787
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 1145
6 ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ม.มหิดล 985
7 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ รุ่นที่ 1 954
8 แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 1183
9 ขอแสดงความยินดี 1314
10 คณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 1277
11 คณาจารย์คณะวิทย์ นำเสนองานวิจัยนานาชาติ 1570
12 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลนักวิจัย 1658
13 ผศ.สุนันทศักดิ์ นำเสนอผลงานวิจัย ด้านพลังงาน 1273
14 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมนานาชาติ 1566
15 ผลงานวิจัยในปี2558 843
16 ผลงานวิจัยในปี2557 2961
17 หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ ปีงบ 2557 1653
18 ทุนการวิจัยจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 2001
19 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฯ 1666
20 นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2556 4394
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready