ข่าวงานวิจัยคณะ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลงานวิจัยในปี255860-61 199
2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัย ณ เมือง Kiryu ประเทศ ญี่ปุ่น 362
3 สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัย ESPRel 463
4 นักศึกษาสาขาวิชา วิทย์-เทคโน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี 483
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 778
6 ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ม.มหิดล 683
7 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ รุ่นที่ 1 784
8 แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 912
9 ขอแสดงความยินดี 1004
10 คณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 1019
11 คณาจารย์คณะวิทย์ นำเสนองานวิจัยนานาชาติ 1274
12 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลนักวิจัย 1377
13 ผศ.สุนันทศักดิ์ นำเสนอผลงานวิจัย ด้านพลังงาน 1005
14 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมนานาชาติ 1226
15 ผลงานวิจัยในปี2558 656
16 ผลงานวิจัยในปี2557 2423
17 หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ ปีงบ 2557 1355
18 ทุนการวิจัยจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 1760
19 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฯ 1505
20 นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2556 4065
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready