ข่าวงานวิจัยคณะ
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 02:57 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ของนักวิจัยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Bio-energy and Bio-products โดย Assoc. Prof. Dr.Wenqiao Yuan ในวันที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยสามารถยื่นความประสงค์เข้ารับฟังพร้อมแจ้งรายชื่อได้ที่ อ. ดร.พิชิต  สุดตา E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; Tel: 081-7735018

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 02:51 น.
 
นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 03:36 น.

นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556

อาจารย์ ดร.พิชิต สุดตา
รางวัลนักวิยาศาสตร์ดีเด่น ระดับดีเยี่ยม
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับดีมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับดี
อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
รางวัลนักวิจัยผู้สรรหาทุนวิจัยยอดเยี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปี่ยม แก้วสวัสดิ์
รางวัลนักวิจัยอาวุโส
อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
รางวัลนักวิจัยอาวุโส
อาจารย์อารีน้อย สำราญ
รางวัลนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยอดเยี่ยม
อาจารย์ณปภา หอมหวล
รางวัลนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยอดเยี่ยม
อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
รางวัลนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยอดเยี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ
รางวัลนักวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
อาจารย์ ดร.บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล
รางวัลนักวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
รางวัลนักวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
อาจารย์ ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ
รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่
อาจารย์กุลวดี เข่งวา
รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่
อาจารย์สุธิดา ทองคำ
รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ส่วนภูมิภาค วันที่ 18 สิงหคม 2556 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยผู้ทุ่มเทดำเนินการวิจัยเป็นอย่างดี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รางวัลนักวิจัย ประจำปี 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 10:00 น.
 
ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 10:08 น.

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ 2556

ข้อเสนอโครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.01)

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 มกราคม 2013 เวลา 03:37 น.
 
การประชุมและสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 08:47 น.

Download กำหนดการอบรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร 14 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 10:05 น.
 
นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2012 เวลา 17:00 น.

นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555

อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 (ส่วนภูมิภาค) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงามอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555 และยังได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดี จากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกดัวย

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 03:39 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 5

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready