ข่าวงานวิจัยคณะ
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 16:08 น.

ขอแสดงความยินดี อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ อ.อารี น้อยสำราญ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น

อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ อ.อารี น้อยสำราญ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ "วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:37 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 06:39 น.

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research EXPO 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิล์ด  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณาจารย์คณะวิทย์ นำเสนองานวิจัยนานาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 07:06 น.

ผู้ช่วยสาสตราจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์   และ อาจารย์ ดร.สรวิศิษฏ์  รักพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลนักวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2016 เวลา 03:54 น.

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับรางวัลนักวิจัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม  2559  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 6  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดังต่อไปนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผศ.สุนันทศักดิ์ นำเสนอผลงานวิจัย ด้านพลังงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2016 เวลา 03:19 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference On Energy Network of Thailand)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 5

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready