ขอแสดงความยินดี พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 16:08 น.

ขอแสดงความยินดี อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ อ.อารี น้อยสำราญ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น

อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ อ.อารี น้อยสำราญ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ "วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา อาหารพื้นบ้านในอำเภอเมืองเพชรบุรี" และได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น




แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:37 น.