แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย พิมพ์
วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:06 น.

เรียน อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิจัยขอแนบเอกสารการขอนุมัติ และรายละเอียดการจัดทำเล่มรายงาน
เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ต่อไป
สามารถdownload การขอนุมัติโครงการปี 2560 (ต้นฉบับ)ได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:18 น.