จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 08 มิถุนายน 2013 เวลา 12:03 น.

จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. ปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ และรู้จักใฝ่หาความรู้ พัฒนาตน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
4. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ของบุคคลทั่วไป
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานทั้งในหน่วยงานและสังคม เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
7. มีจิตสาธารณะ แสดงความมีน้ำใจ เสียสละ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
8. รักษาและสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และค่านิยมความเป็นทีมงานของบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานและการแสดงออกให้ปรากฏต่อสังคม
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ ละเว้นการเห็นแก่พวกพ้องโดยการไม่เคารพกฎระเบียบของคณะ
10. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูดจา กริยามารยาทที่เป็นจริยธรรมโดยรวม
11. ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความจริงใจต่อเพื่อร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง
12. ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สร้างการเสริมแรงทางบวกให้กับทีมงาน
13. ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน และเสียสละ โดยมีอิสระทางความคิด

 

คณะกรรมการจรรยบรรณฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:20 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้59
mod_vvisit_counterเมื่อวาน402
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8959
mod_vvisit_counterเดือนนี้28127
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1537786

Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready