งานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ พิมพ์
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 เวลา 05:44 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จำให้มีการแสดงมุฑิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการ  ของนางสาวละเอียด  ถมเสาร์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดี

และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  เข็มเงิน รองอธิการบดี  และอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน  โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน  มีการเลี้ยงอาหาร การแสดงของบุคลากร และนักศึกษา ซึ่งคณะได้จัดงานกันเป็นประจำเมื่อมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ

+

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 เวลา 06:31 น.