น้ำมันพืช องุ่น จัดกิจกรรม “องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ” โดยเชฟร็อค พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 07:53 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ขอขอบพระคุณ บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ องุ่น ได้จัดกิจกรรม “ องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ” ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร

อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีนักศึกษาสาขาเชฟ ชั้นปีที่ 1  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 43 คน โดยมี เชฟร็อค ภูริ หัสดินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และทักษะด้านการประกอบอาหารให้นักศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

+

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 09:29 น.