สาขาวิชาเชฟ รับรางวัลการประกวดอาหารจากเนื้อวัว ในงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรี ภายใต้เพชรสมุทรคีรี พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 08:07 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศจีมาศ  นันตสุคนนธ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานการประกวดอาหารจากเนื้อวัว

ในงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรี ภายใต้เพชรสมุทรคีรี จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ชมรมพ่อครัวชะอำหัวหิน ในวันที่ 26 กันยายน 2560  ณ บริเวณสนามตรงข้าม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ในการเข้าร่วมการประกวดอาหารสาขาวิชาได้รับรางวัล ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ประเภท สเต็กเนื้อโคขุนเพชรบุรี ได้แก่

1.1 นายนราธิป  โก๋อมร

1.2นายนริศ  อรุณพงษ์

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท สเต็กเนื้อโคขุนเพชรบุรี ได้แก่

2.1 นางสาวรุ่งสินี  บุญมี

2.2 นางสาวนุสบา ธีระกุล

3.รางวัลชนะเลิศ ประเภท ฟรีสไตล์เนื้อโคขุนเพชรบุรี ได้แก่

3.1 นางสาวรุ่งสินี  บุญมี

3.2 นางสาวนุสบา ธีระกุล

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท เนื้อโคขุนเพชรบุรี ได้แก่

4.1 นายนราธิป  โก๋อมร

4.2 นายนริศ  อรุณพงษ์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 08:21 น.