อาจารย์ นักศึกษา เชฟ ร่วมงานเทศกาลอาหารหัวหิน 2560 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 02:00 น.

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร (เชฟ) ได้เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารหัวหินประจำปี 2560  ซึ่งทางชมรมพ่อครัวชะอำ-หัวหิน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองหัวหิน และบริษัท ฮับสเตอร์ จำกัด จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะ 19 ไร่ ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงแรมในเขตชะอำ-หัวหิน ประมาณ 30 แห่ง ได้ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารราคาถูก  ครั้งนี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร (เชฟ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำของอาจารย์อารี  น้อยสำราญ ได้มีโอกาสนำนักศึกษา เข้าร่วมกิจรรมในการทำอาหารเพื่อเสริมสร้างทักษะ  ความชำนาญ และได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่  อีกทั้งทางสาขาวิชายังได้นำ น้ำพริกแกงตำรับเมืองเพชร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของสาขามานำเสนอและจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 02:41 น.