สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อ.ปัณณทัต สุทธิรักษ์ 1089
2 อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ 4251
3 อาจารย์ ดร.พรอริยา ฉิรินัง 2375
4 อาจารย์ธนิดา ชาญชัย 9591
5 อาจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา 4463
6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 7060
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready