สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ 1116
2 อาจารย์ธนิดา ชาญชัย 6532
3 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีแสนตอ 804
4 อาจารย์กัญญาพิชญ์ ลือชูวงศ์ 765
5 อาจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา 1338
6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 2897
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready