สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อ.ปัณณทัต สุทธิรักษ์ 98
2 อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ 3287
3 อาจารย์ ดร.พรอริยา ฉิรินัง 1451
4 อาจารย์ธนิดา ชาญชัย 8448
5 อาจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา 3350
6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 5760
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready