<
>
     
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ 2368
2 อาจารย์ธนิดา ชาญชัย 7557
3 อาจารย์กรรณิการ์ ศรีแสนตอ 1317
4 อาจารย์กัญญาพิชญ์ ลือชูวงศ์ 1243
5 อาจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา 2376
6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 4231
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready