อ.ปัณณทัต สุทธิรักษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 01:42 น.
ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ปัณณทัต สุทธิรักษ์
Pannatat Suttirak
วุฒิการศึกษา: พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
วท.ม. (อาหารและโภชนการเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2558
เบอร์โทรศัพท์:
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 01:58 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready