อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ PDF พิมพ์ อีเมล

ชือ :

วุฒิการศึกษา :เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

อาจารย์ ดร.ปัทมาพร  ยอดสันติ

วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สภาวะสิ่งแวดล้อม)
วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)


081-4251006

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 07:38 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready