อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร PDF พิมพ์ อีเมล


 


 
อ.ศจีมาศ  นันตสุคนธ์
ประธานสาขาอ.อารี น้อยสำราญ
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา
 อ.ณปภา  หอมหวล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

อ.ดร. ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 01:20 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready