อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร พิมพ์อ.ณปภา  หอมหวล
ประธานสาขา


อ.อารี น้อยสำราญ
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา

อ.ศจีมาศ  นันตสุคนธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

อ.ดร. ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา

อ.สรญา  ธิมาชัย
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 04:40 น.