อาจารย์สรญา ธิมาชัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชื่อ-สกุล: อาจารย์สรญา ธิมาชัย
Miss Soraya Thimachai
วุฒิการศึกษา: วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เบอร์โทรศัพท์: 0857454139
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ

การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  (Meat product)

 

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน


ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ


การฝึกอบรม

-หลักสูตรการแปรรูปเนื้อสัตว์

-ข้อกำหนดระบบการจัดการ OHSAS 18001:2007

-Internal Audit Course;IAC

“TLS 8001:2010

OHSAS 18001:2007”

-ความปลอดภัย

ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-หลักสูตรอาหารว่างยอดนิยม

-หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย

 

2556

2557

2558

2558

2559

2559

ความเชี่ยวชาญ

การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

(meat product)

2555-ปัจจุบัน

วิชาที่สอน

การออกแบบและพัฒนา

บรรจุภัณฑ์

2558

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

2559

อาหารว่าง

อาหารนานาชาติ

2559

 

ประวัติรางวัลที่ได้รับ


ชื่อรางวัล

วันที่

องค์กร/หน่วยงานที่มอบรางวัล

อาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาในการประกวดอาหารเกาหลีในเมนูคิมบับและกิมจิ

(ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน Thailand Korea Friendship Festival 2015เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร)

21 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 10:01 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready