อ.ดร.เวธกา เช้าเจริญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 08:51 น.

 


ชื่อ-สกุล: อ.ดร.เวธกา เช้าเจริญ
Dr.Wethaka Chaocharoen
วุฒิการศึกษา:

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552

เบอร์โทรศัพท์: 089 670 9088
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ Biochemistry, Chemistry, Antibody production, Protein expression and purification, Immunosensor

1.วิชาที่สอน

1.1 ชีวเคมีพื้นฐาน

1.2 เคมีพื้นฐาน

2.ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ

ด้าน

ชื่อผลงาน

ข้อมูลรายละเอียด

งานวิจัย

Electrochemical detection of the disease marker human chitinase-3-like protein 1 by matching antibody-modified gold electrodes as label-free immunosensors

Bioelectrochemistry, Volume 101. February 2015, Pages 106–113.

 

A microfluidic capacitive immunosensor system for human cartilage chitinase-3-like protein 2 (hYKL-39) quantification as osteoarthritis marker in synovial joint fluid

RSC Advances, Volume 5(104)· October 2015, Pages 85410 – 85416.

 

 

YKL-40/chitinase-3-like protein 1 is associated with poor prognosis and promotes cell growth and migration of cholangiocarcinoma

Tumor Biology, Volume 37(7), January 2016, Pages 9451–9463.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 09:41 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready