ผศ.ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.

ชือ :

 

วุฒิการศึกษา :เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราคัม  สิงห์ชัย

Dr.Butsarakham Singchai

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอินทรีย์)
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

081-9950713

butsarakhsm อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 03:55 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready