อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.

ชือ :

 

วุฒิการศึกษา :เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

อาจารย์ ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร

Dr.Poonsiri Thipnate

วท.ม.(เคมี)
วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์)
ปร.ด.(เคมี)

081-7540495

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 04:48 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready