ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.

ชือ :

 

วุฒิการศึกษา :เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  อุ๋ยวงษ์

Mrs.Bussakorn Ouiwong

วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
วท.ม.(ชีวเคมี)
Cert. in Tcaching Chem. (AUS)

087-1524705

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 03:55 น.
 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready