อาจารย์วรรณา วัฒนา
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชือ :

 

วุฒิการศึกษา :

เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

อาจารย์วรรณา  วัฒนา

Mrs.Wanna Wattana

วท.บ.(เคมี)

082-0248441

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready