อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ พิมพ์อ.ธนิดา ชาญชัย
ประธานสาขาวิชา

อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วัชรินทร์  สุขสนาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง 
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา

อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 04:46 น.