อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ พิมพ์อ.ธนิดา ชาญชัย
ประธานสาขาวิชา

อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วัชรินทร์  สุขสนาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

อ.สรญา  ธิมาชัย
อาจารย์รปะจำสาขาววิชา
อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:24 น.