ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2012 เวลา 04:22 น.
ดัชนีบทความ
ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ
รายวิชาที่สนอ
ผลงานวิจัย
ทุกหน้า
ผศ.เมษิยา  แย้มเจริญกิจ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมษิยา แย้มเจริญกิจ
Miss.Maysiya Yamjaroenkit
วุฒิการศึกษา:
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนแก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 เวลา 15:10 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready